Girişim Fabrikası
Girişim Fabrikası

Girişim Fabrikası

Girişim Fabrikası, fikir ve teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için kurulmuş destek yapısı ve 1512 TÜBİTAK BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşu’dur.