Sign in

Girişim Fabrikası
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Girişimcilik destek programları kapsamında beraber çalıştığımız girişimcilerin her biri farklı motivasyona sahip. Motivasyonları sadece çözmeyi hedefledikleri problemler açısından değil aynı zamanda programdan elde etmeyi hedefledikleri kazanımlar açısından da değişiklik gösterebiliyor.

Girişim Fabrikası olarak yürüttüğümüz tüm programlarda bu farklı beklentilere yanıt vermek ve girişimcilerin sadece iş fikirlerinin değil aynı zamanda birey olarak dönüşümleri için de faydalı olacak içerikler sunmayı önceliklendiriyoruz.

Bu sayede girişimcinin üzerinde çalıştığı iş fikriyle ilgili istediği gelişmeleri elde edemese bile, program kapsamında edindiği kazanımlarla bir sonraki iş fikri için daha hazır olmasına katkı verdiğimize inanıyoruz.

Her dönem Türkiye’nin dört bir yanından Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata…


Yalın Girişim Örnekleri
Yalın Girişim Örnekleri
Yalın Girişim Örnekleri

Bir önceki yazımızda Yalın Girişimi öğrendik, bu yazıda da yalın girişimin pratikteki uygulamalarına bakalım.

Biryudumkitap


Türkiye’de tüm dünya ile aynı anda gerçekleştirilen “Global Girişim Haftası”na Girişim Fabrikası 4 farklı etkinlik ile destek verdi.

Global Girişimcilik Haftası

Global Girişimcilik Haftası 2020 yılı etkinlikleri kapsamında girişimcilik ekosistemini bireysel girişimcilerin gözünden dinledik!

Blog yazarak 2 Milyon Kişiye Ulaşmak | Esat Artuğ


Global Girişimcilik Haftası 2020 yılı etkinlikleri kapsamında girişimcilik ekosistemini bireysel girişimcilerin gözünden dinlemeye davetlisiniz!

Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri #GGH20
Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri #GGH20

Global Girişimcilik Haftası 2020 yılı etkinlikleri kapsamında girişimcilik ekosistemini bireysel girişimcilerin gözünden dinlemeye davetlisiniz!

Blog yazarak 2 Milyon Kişiye Ulaşmak


Yalın Girişim Nedir ?
Yalın Girişim Nedir ?
Yalın Girişim Nedir ?

Yalın Girişimi anlatmaya başlamadan önce Startup ne demektir, ne değildir, ne anlatır kısaca bahsetmekte fayda var. KOBİ’lerden, büyük kurumsal firmalardan farklı olarak iş modellerini nasıl kurguladıklarına göz atalım.


Yatırımcılar ile Girişimciler Girişim Fabrikası Derin Teknolojiler Demo Gününde Buluştu

Yatırımcılar ile Girişimciler Girişim Fabrikası Derin Teknolojiler Demo Gününde Buluştu

Girişim Fabrikası’nın farklı programlarından mezun ve derin teknolojiler üreten girişimciler, Derin Teknolojiler Demo Günü’nde yatırımcılar ile buluştu.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası’nın farklı girişimcilik programları kapsamında desteklenmiş derin teknoloji girişimcileri 8 Ekim 2020, Perşembe günü yatırımcılar ile bir araya geldi.

Girişim Fabrikası Derin Teknolojiler Demo Günü, TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı’nın açılış konuşması ile başladı. Girişimcilik Destek Programları Müdürü Süha Soydan’ın moderatörlüğünde devam eden etkinliğe Vinci VC’den Yatırım Müdürü Duran Cesur ile ACT Venture Partners’tan Yönetici Ortak Gökhan Güner jüri olarak katılım gösterdi.


Oyun Sektörü ve Girişimcileri Buluşması

ÖzÜ Oyun Sektörü ve Girişimcileri Buluşması 15 Eylül’de oyun sektöründen önemli katılımcıların katkıları ile gerçekleşti. Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı’nın açılış konuşması ile başlayan etkinlik oyun sektörü yatırımcıları, girişimcileri ve profesyonellerin değerli paylaşımları ile devam etti.

Oyun Sektörü ve Girişimcileri Buluşması — Açılış Konuşmaları

Birbiri ardına gerçekleşen paneller ile oyun geliştirme fikri olan fakat nasıl başlayacağı ve nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi almak isteyenler için oldukça net/bilgilendirici mesajlar paylaşıldı.


Startup Nedir ? Girişim, Girişimcilik Kavramı Nedir ?
Startup Nedir ? Girişim, Girişimcilik Kavramı Nedir ?
Startup Nedir?

“Startup” kelimesi geçmişe kıyasla gündelik konuşmalarımızda daha sık yer almaya başlayan, 4–5 yaşından genç internet girişimcilerinin elde ettikleri başarılarla ana akımda da dile getirilmeye başlanan bir sözcük — “büyüme tarzı”.

Startuplara hepimiz farklı anlamlar yüklüyor farkı şekillerde tanımlıyoruz. Girişimciliğe yeni başlayanlar ve bildiklerini tazelemek isteyenler için yazımızda bu konuyu detaylandırdık.


Photo by Teemu Paananen on Unsplash

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bir çok ülkeye yayılan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 300 bini aştı. Virüs salgını nedeniyle bir çok sektörde olduğu gibi girişimcilik ekosistemi de kısıtlayıcı önemler alıyor ve tamamen uzaktan çalışmaya ayak uydurmaya çalışıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında globaldeki hızlandırma programlarının aksiyonları arasında neler mi var?

  • Etkinlik iptalleri
  • Ortak çalışma alanlarına erişim kısıtlamları
  • Demo Sunum Oturumlarının online olarak gerçekleştirilmesi
  • Eğitim süreçlerinin tamamen online ortama taşınması

Şimdi farklı programların attıkları adımları detaylı olarak inceleyelim:

Y Combinator

San Francisco, ABD


Photo by Ian Schneider on Unsplash

TÜBİTAK’ın, BİGG Programı 2019 yılı 1. Çağrı dönemine ilişkin sonuçları 31 Aralık gününün son saatlerinde yayınlamasıyla girişimciler ve Uygulayıcı Kuruluş temsilcileri için yeni yıl heyecanına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Yapılan duyuruyla, Türkiye genelindeki 30 Uygulayıcı Kuruluş tarafından 2 Aşama kapsamında TÜBİTAK’a bildirilen ve TÜBİTAK tarafından organize edilen panellerde değerlendirilen 395 projeden desteğe hak kazanan 155 projenin sahibi 2019’u daha güzel duygularla kapatma şansı bulmuş oldu.

2015 yılından bu yana Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcileri destekleyen Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası olarak, desteklediğimiz girişimcilerin bu çağrı döneminde de desteğe hak kazanma oranlarının yüksek olmasıyla başarı grafiğimizi sürdürmeninin mutluluğunu yaşadık.

2019–1 Çağrısı…

Girişim Fabrikası

Girişim Fabrikası, fikir ve teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için kurulmuş destek yapısı ve 1512 TÜBİTAK BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşu’dur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store